Българска история

Българска история Българска история

  • 30
  • 0
От създаването си до днес „Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът, стоящ зад проекта, е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание и самочувствие, които са изключително важни за просперитета на един народ.

Влагайки усилията си в дейности, акцентиращи върху историята, културата, традициита и бита, екипът на „Българска история” си поставя за цел да придаде облик на всичко онова, което наричаме български дух, и да изгради мост между миналото и настоящето.

Всички инициативи, с които към настоящия момент се ангажира екипът на „Българска история” - поддръжката са сайт, обиколки на училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на късометражни филми и адаптирани образователни клипове на историческа тематика, са само част от заложените за развитие в бъдеще проекти.

Video

Komentáře