Policie ČR

Policie ČR Policie ČR

  • 644
  • 7 311 256
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Tato stránka neslouží jako oficiální kanál pro komunikaci s Policií České republiky. Své dotazy, náměty a připomínky zasílejte na místně a věcně příslušnou služebnu (www.policie.cz/kontakty). Komentář k videu či zpráva na CS-tv nenahrazuje trestní oznámení, které můžete učinit na kterékoliv služebně Policie ČR. V naléhavých případech se vždy obracejte na nejbližší služebnu Policie ČR, případně využijte linku tísňového volání 158.

Video

Policie ČR: Varna
Policie ČR: VarnaPřed 14 dny
Policie ČR: Neujel...
Policie ČR: Neujel...Před 2 měsíci

Komentáře