MPKSlovensko

MPKSlovensko MPKSlovensko

  • 266
  • 3 188 367
Sme misijná organizácia, pre ktorú pracujú ľudia z rôznych cirkví, ktorí milujú Pána Ježiša. Túžime žiť v Jeho prítomnosti a prinášať evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v nebi aj tu na zemi.
Vyjdi si na vysoký vrch… Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí… Povýš, neboj sa! Povedz mestám…Hľa, váš Bôh! (Iz 40)
Mládež pre Krista-Slovensko (MPK-S) je občianske združenie, registrované od roku 1995. Ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.
Ide nám o prebudenie tejto generácie. V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.
V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.
Viac na: mpks.sk/o-mpk

Video

Timothy | PRÍĎ I Live
Timothy | PRÍĎ I LivePřed 5 měsíci
Reklama LifeTv
Reklama LifeTvPřed 2 lety
LIFE TV Grafika 3
LIFE TV Grafika 3Před 2 lety
LIFE TV Grafika 4
LIFE TV Grafika 4Před 2 lety
LIFE TV Grafika 2
LIFE TV Grafika 2Před 2 lety
LIFE TV Grafika 1
LIFE TV Grafika 1Před 2 lety

Komentáře