476.0 testy s Bardotkou

čas přidán 21. 12. 2016
Pojezd - Rudého Ďábla. Testy vlastností za pomocí Bardotky. Testováno bylo přejetí nerovností, menších poloměrů, stability v podélné i příčné ose

Komentáře