innogy Pojištění domácnosti - Asistenční služby

čas přidán 30. 09. 2016
CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK 3v1:
Pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a asistenční služby získáte s innogy POJIŠTĚNÍM DOMÁCNOSTI v jednom balíčku už od 219 Kč za měsíc, pojistné je přitom součástí záloh za plyn či elektřinu.
OCHRANA MAJETKU I CELÉ RODINY:
Kryjeme havárie v domácnosti i mimo ni. Včetně těch, které způsobí Vaše děti a zvířata.
Rychlé uvedení domácnosti do původního stavu.
V případě škody můžete své poškozené věci rychle nahradit novými, a to v aktuální tržní ceně do výše dílčích limitů pojistného plnění.
Více informací na www.pojisteniinnogy.cz

Komentáře