Lokomotiva 387.0, 486.0 a 464.2

čas přidán 13. 07. 2016
Zkoušky a jízdy s lokomotivami 387.0, 486.0 a 464.2 na kolejišti u modelářů z ŽM Lhota. Zkoušeny byly v zátěži 5 - 8mi vagónů Bai (Igra) a vozy Ca, Ba od ROCO na obloucích R350 - 500 (a více) milimetrů.

Komentáře