Milan Cabrnoch / Důchodové pojištění / Česky

čas přidán 8. 04. 2012
Další z cyklu seminářů Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky, 18. 4. 2011
Témata: Základní principy důchodového pojištění, reforma důchodového pojištění
Hosté: Mgr. Jiří Král (tbc), vrchní ředitel Sekce sociálně pojistných systémů MPSV a ekonom Ing. Pavel Kohout.

Komentáře