Rovnoměrný přímočarý pohyb - ZŠ/SŠ přístup | (1/8) Kinematika | Fyzika | Onlineschool.cz

čas přidán 1. 02. 2018
Rovnoměrný přímočarý pohyb nastává, když se těleso pohybuje po přímce (rovně, nikam nezatáčí ani nezahýbá) a jede stále stejnou rychlostí. V tomto videu si vysvětlíme všechny základní pojmy jako dráha, rychlost a trajektorie a to jednoduchým přístupem jako na základní škole.
Dráha je veličina, která mi popisuje, o jakou vzdálenost změnilo těleso svou polohu. Jednotkou dráhy je metr a značíme ji s. Na rozdíl od dráhy je trajektorie "tvar pohybu". Jsou to body, které reprezentují polohu tělesa v čase. Dá se dobře představit jako stopa. Nemá jednotku, protože jde o geometrický útvar.
Rychlost intuitivně celkem dobře cítíme. Je to veličina, která mi říká, jak rychle těleso mění svou polohu. U rovnoměrného pohybu ji zjistíme tak, že uraženou dráhu vydělíme časem. Na rychlost se můžeme dívat dvěma způsoby.
Okamžitá rychlost je rychlost tělesa v konkrétním čase, kdybychom se např. podíval na tachometr. Průměrná rychlost používáme tehdy pokud se rychlost v čase mění. Víme, že když touto rychlostí těleso pojede, urazí stejnou vzdálenost jako při původním pohybu.
Také se naučíme převádět rychlosti z metrů za sekundu na kilometry na hodinu. Klíčovou roli zde hraje násobení nebo dělení číslem 3,6.
Toto video najdeš také na webu Onlineschool.cz na onlineschool.cz/fyzika/rovnomerny-primocary-pohyb/
Registruj se k odběru, aby ti neuteklo žádné nové video! cs-tv.org/username-onlineschoolcz
Můžeš sledovat mou tvorbu na Facebooku: facebook.com/onlineschoolcz
Všechna videa z matematiky a dalších technických předmětů najdeš na onlineschool.cz

Komentáře

  • Konečně to někdo srozumitelně všechno vysvětlil, díky tobě jsem to konečně pochopil - sice až na střední, ale lepší pozdě jak nikdy. Škoda, že si netvořil videa, když jsem byl na základní škole. Určitě pokračuj v tvorbě, nadcházející generace to ocení :)

  • Díky za video. Moc mi pomohlo.

  • Velmi dobré :)

  • To je donrej kanál ty vole